90/385/EEC Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği Kapsamındaki Ürünlerin Tekil Takibi Hakkında Duyuru

02.07.2018 itibariyle tekil takip süreci başlayan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC) kapsamındaki tıbbi cihazların üretim ve ithalat bildirimleri ile bildirimleri yapılan ürünlerin ürün hareket bildirimlerinin (alma-verme) ÜTS gerçek ortamı üzerinde bu tarih itibariyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca bu ürün grubundaki ürünleri piyasaya arz eden firmaların 02.07.2018 tarihi öncesinde ithal ettikleri ürünlerden kendi stokları ile sağlık hizmet sunucularına satılmak üzere bayilerine verdikleri stokları 01.08.2018 tarihine kadar ÜTS’ye girmeleri gerekmektedir.

Bu bağlamda; bu ürün gruplarını üreten/ithal eden firmaların 01.08.2018 tarihine kadar bayilerinin de ellerinde bulunan mevcut stoklar için üretim/ithalat bildirimi yapmaları ve sonrasında bayilerine verme bildirimlerini yapmaları gerekmektedir.