25.03.2017 Tarihli Sağlık Uygulama Tebliği Değişikliği Hakkında Duyuru

T eki EK-3I “Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde yer alan KV4005 “EMBOLİZAN, SIVI, YÜKSEK YOĞUNLUKLU SEALİNG (KAPATMA), BİOEMİLEBİLİR AJAN (1cc)” SUT kodu 05.04.2017 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmış olup yerine KV4013 “EMBOLİZAN, SIVI, YÜKSEK YOĞUNLUKLU SEALİNG (KAPATMA), BİOEMİLEBİLİR AJAN (1cc) (UYGULAMA KATETERİ İLE BİRLİKTE” alan tanımlı SUT kodu aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Hasta mağduriyetinin yaşanmaması ve söz konusu tıbbi malzemelere erişimin aksamaması için yürürlükten kaldırılan KV4005 SUT kodunda tanımlı olan barkodların yeni açılan KV4013 SUT koduna eşleştirilmesi ve MEDULA sistemine tanımlanması Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacaktır. Hastaneler tarafından yapılacak olan teminlerde söz konusu embolizan ajanın uygulanması için gerekli olan kataterin uygunluğu, bu koda aktarılan malzemeler için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak olan yeni bir düzenlemeye kadar malzemeyi temin edecek hastane tarafından kontrol edilmelidir.