2019 Yılında Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti Ödemesi Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların “Yıllık aidata ilişkin hususlar” başlıklı 7′ nci maddesi hükümleri doğrultusunda tıbbi malzeme firmalarının 2019 yılı için Kurumumuza yatırması gereken “Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti” anılan Usul ve Esasların ekinde EK:1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi ismiyle yer alan listede belirtilen açıklamalar da dikkate alınarak 31.12.2018 tarihi itibariyle hazırlanmış ve ödenecek ücrete ilişkin bilgi firmaların kayıtlarda yer alan elektronik posta adreslerine gönderilmiştir. Elektronik posta adresine bilgi gelmeyen firmalar aşağıda belirtilen irtibat numaralarından bilgi alabilecektir.

 • Tıbbi malzeme firmaları, elektronik posta adresine bilgisi gönderilen tıbbi malzeme listelerinde yer alma yıllık aidat ücretini Kurumla anlaşmalı bankalara aşağıda belirtilen açıklama doğrultusunda yatırabilecektir.
 • Ödemeye ilişkin belgenin açıklama bölümünde;
  • Firmanın unvanı/adı-soyadı,
  • Firma tanımlayıcı numarası,
  • Firmanın vergi dairesi,
  • Firmanın vergi numarası,
  • Ücretin yatırıldığı “BAŞVURU KODU” (mail ile firmanıza bildirilen)
  • Ücrete esas “BARKOD ADEDİ”

Yer almalıdır. (Ödeme belgesinde yeterli açıklama alanı olmaması durumunda eksik kalan bilgiler ödeme belgesine el yazısı ile okunaklı olarak da yazılabilir.)

 • Yıllık aidat ücreti ödemelerinin anılan Usul ve Esaslara göre en geç 01.03.2019 gününe kadar eksiksiz olarak yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yatırılması ve ödeme belgesinin bir suretinin örneği EK:1’de yer alan dilekçe ekinde Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne elden veya Ziyabey Caddesi No:6 06510 Balgat Çankaya ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla en geç 15.03.2019 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Yıllık aidat ücretini 01.03.2019 gününe kadar hiç ödemeyen veya eksik ödeyen tıbbi malzeme firmaları ile ödeme belgesinin bir suretini örneği EK:1’de yer alan dilekçe ekinde Genel Müdürlüğe göndermeyen tıbbi malzeme firmalarının tüm barkodları 01.04.2019 tarihi itibariyle pasife alınacaktır.