2019/UTSG-03 Sayılı Bayilik Başvuruları Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere; bayilik başvurusu yapılırken bayilik başvurusunda bulunan firma tarafından bayilik veren firmanın tekil ürünü için bayilik başvurusu yapılabilmekle birlikte tüm ürünleri seçilerek de bayilik başvurusu yapılabilmektedir. Bu durumda geçmiş tarihli bayilik başvurusu yapılmak istenildiğinde, Ürün Takip Sistemi en güncel kayda sahip olan ürünün kayıt tarihine kadar geçmiş tarihli bayilik oluşturulmasına izin vermektedir.

Yine bayilik alan firma tarafından bayilik veren firmanın tüm ürünleri için bayilik alınması halinde bayilik başvurusunda bulunulan tarihte ÜTS’nde kayıtlı olan tüm ürünler için bayilik alınmaktadır. Daha sonraki tarihlerde bayilik veren firma tarafından kayıt edilen ürünler için yeniden bayilik başvurusu yapılması gerekmektedir.

Ek olarak 21.12.2018 tarihinde yayımlanan “Ürün Takip Sistemi’nde Geçmişe Yönelik Bayilik Başvuru İşlemleri Hakkında Duyuru” da geçmişe yönelik bayilik bağlantılarının 28 Şubat 2019 tarihine kadar yapılmasına izin verildiği belirtilmiştir. Bu bağlamda firmaların halihazırda yapmış oldukları bayilik işlemlerini yukarıda belirtilen hususları dikkate alarak gözden geçirmeleri ve gerekli güncellemeleri anılan tarihe kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.