2018 Yılında Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti Ödemesi Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esasların “Yıllık aidata ilişkin hususlar” başlıklı 7 nci maddesi hükümleri doğrultusunda tıbbi malzeme firmalarının 2018 yılı için Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırması gereken “Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti” firmaların ürün takip sistemi (ÜTS) üzerinden barkodlarını yerli malı belgesine bağlamış ve onaylanmış olma durumları da dikkate alınarak hazırlanmış olup, ödenecek ücret bilgisi firmaların kayıtlarda yer alan elektronik posta adreslerine gönderilmiştir. Elektronik posta adresine bilgi gelmeyen firmalar aşağıda belirtilen irtibat numaralarından bilgi alabilecektir.

 1. Tıbbi malzeme firmaları, elektronik posta adresine bilgisi gönderilen yıllık aidat ücretlerini Kurumla anlaşmalı bankalara aşağıda belirtilen şekilde yatırabilecektir.
 2. Yıllık aidat ücreti ödeme dekontunda;
  a) Firmanın unvanı/adı-soyadı,
  b) Firmanın vergi numarası,
  c) Firma tanımlayıcı numarası,
  d) Ücretin yatırıldığı “BAŞVURU KODU”nun ve “BARKOD ADEDİ”nin,
  Yer almalıdır. (Dekontta yeterli açıklama alanı olmaması durumunda bu bilgiler manuel olarak da yazılabilir.)
 3. Yıllık aidat ücreti ödemelerinin anılan Usul ve Esaslara göre en geç 01.04.2018 gününe kadar eksiksiz olarak Kurumla anlaşmalı bankalara yatırılması ve dekontun bir suretinin örneği EK:1’de yer alan dilekçe ekinde Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne elden veya “Ziyabey Caddesi No:6 06510 Balgat Çankaya/ANKARA” adresine iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla en geç 16.04.2018 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.
 4. Yıllık aidat ücretini 01.04.2018 gününe kadar hiç ödemeyen veya eksik ödeyen tıbbi malzeme firmaları ile ödeme dekontunun bir suretini örneği EK:1’de yer alan dilekçe ekinde Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne göndermeyen tıbbi malzeme firmalarının tüm barkodları 01.07.2018 tarihi itibariyle pasife alınacaktır.

Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.

İletişim Bilgileri

Birim Adı :

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı

İrtibat :

Şube Müdürü Orhan AKÇAY Telefon: 0 (312) 207 86 83
Şef Latif ÖZDERE Telefon: 0 (312) 207 86 60
V.H.K.İ. Hulusi DURUM Telefon: 0 (312) 207 85 25