02.06.2021 Tarihli ve 31499 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelikler ve Tebliğ Hakkında Duyuru

2 Haziran 2021 tarihli ve 31499 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de; “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği”, “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır.

İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğini indirmek için tıklayınız.

Tıbbi Cihaz Yönetmeliğini indirmek için tıklayınız.

Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliği indirmek için tıklayınız.